İletişim

+90 (232) 458 0862

info@agritom.com

1139 Sokak No:2
Yenişehir / İZMİR

Yeşillik Yetiştirme Sistemi – KOT

Dikey tarım gıda, tıbbi ve diğer amaçlar için bitki üretiminin, dikey olarak birbirinin üzerine yer aldığı yetiştirme sistemleridir. Bu yapılar genellikle kapalı ortamlarda yapılan ve KOT olarak tanımlanan (Kontrollü Ortam Tarımı) sistemler ile yapılır. Evsel kullanımlar veya ticari amaçlı olarak birçok farklı kapasiteler ile yapılabilmektedir. Ayrıca yetiştirme de yem bitkilerinden yeşillik yetiştirme sistemlerinde üretilen yeşillik çeşitlerine kadar birçok farklı türde olabilmektedir.

Yeryüzünde bulunan bitki tür sayısı 400.000 olarak tahmin edilmektedir. Optimal büyüme koşulları olarak adlandırdığımız “olmazsa olmaz” koşulları vardır. Bunlar bitkilerin yetişme alanlarını belirleyen veya sınırlayan sıcaklık, ışık, nem gibi etmenlerdir.

KOT sistemleri seralar, binalar, konteynerler gibi kapalı ortamlarda yapılabilirler. %100 kontrollü tam kapalı ortamlardan oluşan yeşillik yetiştirme KOT sistemleri olduğu gibi sadece sulama, aydınlatma ve havalandırmayı otomasyon ile kullanan daha düşük teknolojilerden yararlanan plastik örtülü seralar gibi KOT sistemleri da mevcuttur.

KOT sistemlerinde yiyecek, tıbbi veya besin amaçlı bitkisel üretimler yapılabilir. Aynı şekilde alg ve biyo-yakıt da üretilebilir. Bu gibi sistemleri ürettikleri bitkilerin kullanım alanları ile adlandırmaktayız genellikle, taze ot yetiştirme sistemleri veya yeşillik yetiştirme sistemleri gibi.

KOT sistemlerinin asıl amacı; coğrafi, iklim ve yer sınırlaması olmaksızın “her zaman ve her yerde üretim yapmak” şeklinde tanımlanabilir. Balkon ve teraslardaki mini kendin yap yeşillik yetiştirme sistemlerinden NASA’ nın Mars gezegeninde koloni yerleşkesi için yaptığı araştırmalarına kadar oldukça farklı kapasite ve amaçlarla geniş bir yelpaze sunar. IoT teknolojileri geliştikçe bu sistemler de gelişmekte ve farklı boyutlar kazanmaktadır. Hepsinin ortak amacı ise optimum koşulları sağlayarak sürekli ve maksimum ürünü elde etmektir.

Yeşillik yetiştirme KOT sistemleri, üretimde kontrol için hidroponik sistemleri kullanır. Bu hidroponik sistemler akuaponik, aeroponik, basma & çekilme gibi birçok farklı şekilde olabilir. Bu sistemler, bitkiyi kök bölgesinden sulayan ve besleyen su kontrol teknikleridir. Bu sayede üretim yapılmasına uygun yeşillikler, taze yem bitkileri gibi bitkilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. KOT yöntemleri ile üretilen bitkilerde “gıda güvenilirliği”, bulaşma riskinin az olması, mevsimsel etkilenmelerden uzak olma dolayısı ile pazarda daha stabil değer bulması gibi nedenlerden ötürü hem üretici hem de tüketici açısından daha yüksektir.

Yeşillik yetiştirme ve diğer bitki yetiştirme sistemleri olarak KOT sistemleri, organik de olabilmektedir. Bazı ülkeler KOT ürünlerini, ürün girdileri de organik ise “organik ürün” olarak kabul etmektedir. 2017 sonbaharında konu hakkındaki görüş ayrılığı tartışmaları da neticelenmiştir, ki bunların temeli topraksız tarım yöntemlerinin USDA’ nın organik tanımını karşılamadığıydı ve birçok ülke Ulusal Organik Standartlar Kurulu’ nu rehber olarak kabul etmektedir. Kapalı oylamalar sonucunda Kurul, – B.D Tarım Departmanı (USDA) komite tavsiyesi olarak – hidroponik ve akuaponik sistem ürünlerini organik sertifikasyonuna uygun olarak kabul etti. Bu oylama neticesinde standartlar değişmedi, Komite kullanımı gittikçe yaygınlaşan hidroponik sistemlerin organik tarım tanımı içindeki yerini kabul etmiş oldu. KOT sistemlerinde organik olarak yeşilliklerin, taze yem bitkilerinin ve daha birçok ürünlerin yetiştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Yeşillik yetiştirme ve diğer bitki yetiştirme KOT sistemlerinde bilgisayar tabanlı yazılımlar ile sıcaklık (ortam, sulama suyu ve kök, yaprak), nem (RH%), Karbon dioksit (CO2), ışık (yoğunluk, spektrum, süre ve döngü), besin konsantrasyonu (ppm, EC), besin pH’ ı (asitlik/bazlık), zararlılar, havalandırma gibi birimler kontrol edilebilmektedir ve KOT sistemlerinin akıllı sistemler olarak kontrolü yönünde araştırmalar devam etmektedir. Belki de yörüngedeki dev KOT çiftliklerinde yetişmiş yeşillikleri, besinleri tüketeceğimiz bir gelecek çok da uzak değildir.

Yeşilliklerin bu KOT sistemlerinde en fazla yetiştirilen türler olmasının nedeni tüketim miktarının yüksek olması ve kısa üretim süresidir. KOT sistemler ile yeşillikleri yetiştirmek gibi bahçeler kurmak veya birçok başka bitkiyi yetiştirmek de mümkündür ancak meyve / ürün verme süresinin uzun olması ve kışlama ihtiyacı sorun teşkil etmekte. Diğer tarafta yeşillik yetiştirme sistemleri daha basit ve akıllı teknolojiler ile kontrolü nispeten daha kolaydır. Kurak bir bölgede de olsanız yahut soğuk bir dağın yüksekliklerinde de olsanız elektrik ve yeterli miktarda su olduğu sürece KOT sistemler ile istediğiniz zaman taze ve güvenli yeşillikler yiyebilirsiniz.

Hidroponik sistemlerde en sık kullanılan iki yöntem Derin Su Kültürü (DWC) ve Besin Film Tekniğidir (NFT). DWC aynı zamanda havuz sistemi ve sal sistemi olarak da bilinmektedir, çünkü fideler köpük tabakaların üzerinde bulunan deliklere dikilir ve bu tabakalar kapalı sirkülasyon havuzlarının üzerinde sal gibi yüzdürülür. Bu sistemdeki kritik nokta sudaki oksijen miktarıdır. Suda oksijen yetersizliği oluşması oldukça büyük problemlere neden olur. NFT sistemlerde ise sığ kapalı kanallar kullanılır ve fideler bu kanalların üst kısmında yer alan deliklere – genellikle netpot denilen file saksılar ile – dikilir. Bu kanalların içinde dipte sürekli akış halinde, film tabakası gibi bir su çevirimi söz konusudur ve sistem adını buradan alır. NFT tekniğini kullanan hidroponik sistemler benzer sistemler içinde en az su tüketimi olan sistemlerdir. Özellikle yeşillik türlerinin yetiştirilmesinde de oldukça sık kullanılan ve efektif bir yeşillik yetiştirme sistemidir.