Thummam Projesi – Somali

Proje plan başlangıç tarihi: Haziran 2017

Proje uygulama başlangıç tarihi: Ocak 2019

Proje uygulama bitiş tarihi: Şubat 2019

 

PROJE AMACI: Projenin amacı Thummam (Panicum turgidum) bitkisinin hydroseeding yöntemiyle 5 ha ( 5 x (100 m x 100 m) ) arazide kullanılarak yem bitkisi yetiştirme alanının tesis edilmesidir.

Proje Lokasyonu: Burco – Somaliland

Projenin içeriği:

 • Plantasyonun Yapılması ve Yönetim Planı Oluşturulması
 • Sulama Sisteminin Planlanması ve Kurulması
 • Yönetim Ünitesinin Kurulması
 • Solar Enerji Üretim Tesisi Kurulması
 • Proje Kapsamında Kullanılacak Tüm Malzemelerin Planlanması, Temini ve Nakliyesi
 • Sulama Suyu Rezervuarının Kurulması
 • Projeyi Yönetecek ve Yürütecek Elemanların Eğitimi

Proje; bölgesel olarak yem ihtiyacını karşılamak amacıyla geleneksel yöntemler ile modern yöntemlerin bir arada kullanılması şeklinde planlanmıştır. Yem ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, fonksiyonel ve yararlı olacak  bir sistemle; bitkisel nitelikler, ihtiyaçlar, proje hedefi ve bölgesel özellikler gözetilerek  maksimum seviyede sağlıklı ve başarılı üretimi uygun maliyet ile sağlayacak sitem geliştirilmiştir.

 

Thummam

 

THUMMAM BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ(Panicum turgidum Forssk)

Latince Adı: Panicum turgidum Forssk.

Bilinen Genel/ Yerel İsimleri: Thummam, taman veya tuman, afezu, guinchi, thaman, markouba, du-ghasi. Çöl otu.

Tanımı: Thummam otu (Çöl otu), yer seviyesinden  çoklu olarak dallanma yapan (tüm sazlı/ başaklı türlerde olduğu gibi) en fazla 1-2 metreye boylanabilen çok yıllık bir bitki türüdür. Yaprakları su alabilme durumuna göre orta veya az sayıda, sert damarlı, bambu yapraklarına benzer şekilde mızrak şekilli, düz kenarlı ve parlak  renkli; 2,5 3 mm çaplı nodlardan veya kökten çıkarlar. Tohum başakları  3-10 cm boylarındadırlar, başakçıklar ise başakların ucunda 3-4 mm uzunlukta soliter olarak yer alırlar (Cooke, 1958). Kökleri ise belirgin keçe gibi tüyleri ile kuma sıkı bir şekilde tutunmak için ideal bir yapıdadır (Bor, 1960).

Yayılımı: Kuzeybatı Pakistan’dan Arap Yarımadası’ na oradan da kuzey ve doğu Afrika boyunca yayılım gösterir.

Yetişme Süresi: Çok yıllık.

Rakım: Doğal yayılım alanı Lut Gölü (Ölü Deniz)  – 380 m ile Sahra Çölündeki Tibesti Dağları’ nın 3.200 m rakımlı bölgelerine kadar.

Yağış İhtiyacı: Genellikle 250 mm izohiyet bölgelerinde yetişmektedir.

Kuraklığa Dayanımı: Dikkate değer şekilde kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Moritanya’ nın çayırlarından Sahra Çölü’ nün batılarına kadar hayatta kalarak benzerlerinden ayrılır. Ana yapı itibariyle güçlü bir bitkidir ve tüylü odunsu kökleri vardır; bu kökler hem kumda daha iyi tutunurlar hem salgıladıkları yapışkan bir madde ile topraktan daha iyi nem çekerler (bakınız; Brachiaria aura türü gibi).

Toprak İstekleri: Genellikle derin kumlu topraklarda bulunurlar ama  iyi drene olmuş laterit topraklarda gelişebilirler.

Doğal Yayılım Kabiliyeti: Bitki doğada genelde toprak üzerine değen nodlardan köklenerek yayılır (daldırma yönteminde olduğu gibi).

Kurulum Toprak Hazırlıkları: Doğal yayılım gösterdiği kumlu topraklarda özel bir toprak hazırlığına ihtiyaç yoktur.

Yetişme Gücü ve Gelişim Düzeni: Sahil kesimlerde Ağustos’ ta çiçeklenmeye başlar,  ve Şubat’ a kadar çiçeklenme devam eder ve  Haziran’ da olgunlaşır (Boudet&Duverger, 1961). Başak her yıl yeniden oluşur.

Kultivarları: Türler arasında farklılıklar vardır  ve bazı formlar daha fazla tohum tutabilirler, bu aynı zamanda düşük besinle de alakalıdır. Bölgesele olarak doğal kultivarlar zaman içinde de oluşmaktadır.

Özellik: Kuraklığa dayanıklıdır, kumul sabitlemede kullanılabilir, yem bitkisi olarak yeşil akam ve danelerinden faydalanılabilir.

Zayıf Yönü: Odunsuluğu.

Optimum Yetişme Sıcaklığı: Sıcak, kuru ve çorak iklimlerde yayılır.

Enlem – Boylam Limitleri:  Enlem 4 – 38 ° N, Boylam 17 ° W – 80 °E.

Lezzet: Genç taze sürgünler ve yapraklar oldukça lezzetlidir, aynı zamanda kuru halde de  deve ve eşekler tarafından tüketilmektedir.

Doğal Olarak Bulunduğu Yerler: Sahra Çölü’ nün kumulları, Kızıl Deniz sahilleri ve Hindistan kumulları.

Gübreleme İhtiyacı: Az miktarda azotlu gübrelemeye biraz da fosfor ve potasyum gübrelemesine gerek olabilir.

Dormansi: Her ne kadar bitki genelde büyümenin farklı dönemlerinde kuraklığa dayanıklı olsa da tohumlar 20-30 mm yağış veya sulama alana kadar çimlenme yapmazlar. Bu nedenle fidanları sık sık görülmemektedir ve üretilmeleri genellikle vejetatif organlarla yapılır (Williams & Farias, 1972).Erozyon kontrolü için önemli bir bitkidir.

100-400 mm yıllık yağış alan bölgelerde kumul stabilizasyonunda kullanılabilecek değerli bir bitki türüdür. P. turgidum Kızıldeniz sahil bölgesi boyunca geniş düzlükler şeklinde yayılmaktadır.

Bu proje kapsamında “Sprink Tabanca Sulama Sistemi” planlanmıştır. Sprinkler ile sulamada su, yetiştirme alanına yağmurda olduğu gibi üstten verilmektedir. Su alana sistem dahilindeki pompa ve borular ile dağıtılmaktadır ve sprinkler tarafından havaya spreylenerek damlacıklar halinde parçalanıp toprağa düşecek şekilde dağıtılmaktadır. Pompa, vanalar, borular ve sprinkler hepsi bir bütün olarak suyu alana mümkün olduğunca eşit olarak uygulanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Bu projede kapsamında sprink sulama sistemi kullanılmasının avantajları şu şekilde sıralanabilir;

 • Uygun fiyatlı ve kolay kurulumlu.
 • Kullanılacak su miktarını belirlemek yüzey sulama (salma sulama) daha kolaydır.
 • Daha az müdahele ve daha az alan kaybı oluşur.
 • Yüksek ve hızlı bir kuruluma imkan vermektedir.
 • Mekanizasyon ve otomasyonu kolaydır. (Solenoid vanalar ve kontrol üniteleri sayesinde)
 • Tüm arazi şartlarında uygulanabilir. (ağır killi topraklar hariç)
 • Eşit su dağılımıyla yüksek etkinlik.
 • Kullanılan suyun doğru ve kolay hesaplanabilmesi.
 • Suda çözünen gübreler ve pestisitlerin sulama suyu ile yetiştirme  alanına uygulanabilir olması.
 • Sistemi kurulum sonrası kullanacak olan personelin özel nitelikli olması gerekmez. Daha az iş gücü maliyeti gerektirir.
 • Çimlenme ve diğer büyüme dönemlerinde bitkinin ihtiyacına yönelik olarak dakika bazında sulama süreleri ayarlanabilir.
 • Sprink sulama sistemiyle özellikle geniş alanlarda yapılan (tahıl vb) tarımda toprak nemi daha iyi kontrol edilebildiği için, max. % 20 ye kadar bir verim artışı görmek mümkündür.