Konteynerde Tarım Sistemleri

Konteynerde Tarım Sistemleri

Konteynerde tarım; Kontrollü Ortam Tarımı  (KOT) sistemlerinin taşımacılıkta kullanılan konteynerlerin içinde tarımsal üretim yapılması amacıyla özel olarak kurulması ile ortaya çıkan bir sistemdir. Yetiştirilen ürünler hem insanların tüketimine yönelik olarak bazı sebzeler, mantarlar, meyve çeşitleri, hem de hayvanların (büyük ve küçük baş hayvanlar, kümes hayvanları, atlar, tavşanlar, vb taze ot ile beslenen hayvanlar) tüketimine yönelik olarak gıda veya gıda dışı örneğin, aromatik bitkiler, tıbbi bitkiler, süs ve orman bitkileri gibi farklı amaçlı kullanımlara yönelik olarak  üretilebilmektedir. Konteynerde tarım aynı zamanda, içmekan tarımı, şehir tarımı veya dikey tarım adları ile de anılmaktadır. Konteynerde tarım sistemleri sun’i aydınlatma ile nem, sıcaklık, gazlar ve gübrelemeyi  diğer dış ortamda bulunan atmosferik koşulları da kontrol altına alarak bitkiler için ideal büyüme ortamını kapalı alanda oluşturma esasına dayanmaktadır.

Konteynerde tarım veya içmekan tarımı yeni bir fikir değildir. İlk örnekleri Dünya’nın Yedi Harikası arasında yer alan Babil’ in Asma Bahçeleri ile milattan önce 600 yıllarında tarihe geçmiştir. Yakın tarihe bakacak olursak da 1909 yılında çok katlı binalarda üretim yapıldığını gösteren bir çizim Life Dergisi’ nde yer almıştır. Basılan çizimde, tarım yapılan alanlar katlar halinde bulutların arasına kadar yükselmektedir. Tasarı Rem Koolhaas tarafından yazılan “Delirious New York” (Çılgın New York) adlı kitapta da yer almaktadır. Koolhaas 1909 yılına ait bu teoriyi  “Ütopik bir Gökdelen, Metropolde üretim için sınırsız sayıda bakir alanlar planı” olarak ifade etmiştir.

Kontrollü ortamda tarım yapılması Roma zamanına kadar eskiye dayanmaktadır. Roma imparatoru Tiberius her gün salatalık ve benzeri sebzeler yemeyi severdi ve de böylelikle Romalı bahçıvanlar sera benzeri yapılarda sun’i yöntemler ile yıl boyunca taze olarak salatalık ve bazı sebzeler yetiştirmişlerdir. Günümüzde ise birçok farklı KOT sistemleri ile çeşit çeşit tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Konteyner tarımında, konteyner dış kabuğu oluşturmaktadır ve bu kabuk yapıya iklim koşullarına göre izolasyon uygulanmaktadır. Yeni veya kullanılmış konteynerler bu şekilde kullanılabilir, önemli olan konteynerin içindeki sistemi uzun yıllar sağlam bir şekilde koruyabilecek yapıda olmasıdır. Taşıma konteynerleri konteynerde tarımda kullanılmaktadır çünkü kompakt bir yapıdadırlar, dünyanın her yerine nakledilebilirler, sağlamdırlar ve tak-çalıştır bir makine şeklinde dizayn edilebilirler.

Dünyanın güncel nüfusu 7,7 milyardır (world metrics’ ten alınan bilgilere göre)1  ve World Population Review’ e 2 göre 2030 yılında 8,5 milyara, 2050 yılında 9,7 milyara ve 2100 yılında ise 11,2 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfus artışının neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir. Şehirleşme de belir tempoda hızlanacaktır ve dünya nüfusunun % 70’ i şehirlerde yaşıyor olacaktır ki bu rakam günümüzde % 49’ lar civarındadır. Gelir düzeyleri günümüzde olduğundan çok daha yüksek seviyelere gelecektir. FAO raporlarında belirtildiğine göre; bu daha çok, daha şehirli ve daha zengin bir nüfusu doyurmak ise ancak günümüz tarımın % 70 oranında artması ile mümkün olabileceğini öngörülmektedir3.

 

Dünya üzerindeki 7,7 milyar insanı doyurmak için gerekli tarım alanının yüzölçümü Kuzey Amerika kıtası büyüklüğündedir. FAO ve NASA’ nın raporlarına göre günümüzde yeryüzündeki alanların % 80 i tarım yapılabilecek alanlardır. Geleneksel tarım yöntemleri ile yapılan tarımda yıllık olarak ihtiyaç duyulan 2500 trilyon litrelik suyun % 60’ ı kaybedilmektedir ve bu yeryüzündeki ulaşılabilir temiz su kaynaklarının % 42’ sinin boşa harcanması demektir. Peki tüm bu verimsizlikler ile gelecek nesilleri beslemek nasıl mümkün olacaktır?

Bu noktada içmekan tarım sistemleri birçok ürünle ve çözümle gelmektedir. Çünkü eğer tarım dünyayı besleyecekse artık daha işletmesel bir hale gelmelidir. Bu süreç de başlamış durumdadır, çünkü dikey tarım yöntemleri ile, konteynerde veya izolasyonlu özel yapılarda yapılan tarımsal üretim ile geleneksel tarım alanlarına olan ihtiyacı azaltabilir ve şehirlerde verimli, güvenilir ve temiz gıda üretimini gerçekleştirmeye başlamış durumdayız. Bu karbon ayak izimizi ve su tüketimimizi önemli ölçüde düşürecektir.

Bu çözümün bir parçası olarak konteynerde tarım sistemi modüler ve taşımaya elverişi bir yapıdadır. Kompakt ve bağımsızdır. Yerleşik tüketiciler ve küçük işletme sahipleri ( restaurant, klinik, spa merkezleri vb) tüm yıl boyunca kendi ihtiyaçlarını üretebilirler. Konteynerde tarım sistemleri taşımacılıkta kullanılan konteynerlerin sahip olduğu ebatlar ile oldukça küçük bir alan kaplarlar ve çalışmaları için sadece elektrik enerjisi ve suya ihtiyaçları vardır. Konteynerde tarım sistemleri genellikle müşterinin ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilmişlerdir.

Konteynerde tarım sistemlerinde olduğu gibi içmekanda yapılan tarım ile açık arazide yapılmakta olan makineli toprak işleme, çapalama, sürme, hasat, ilaçlamalar gibi işlemler azaldığından topraklar korunmaktadır. Konteynerde tarım sistemleri ile açık alanda geleneksel yöntemler ile yapılan üretimi kıyaslayacak olursak ürün bazında değişen miktarlar ile 1 konteynerde 2-20 da alanda yapılan tarıma eşit üretim % 90-97 daha az su kullanarak yapılabilmektedir. Günümüzde çevre sorunları ile nasıl başa çıkacağımızı sorguladığımızda ise geleneksel tarım yöntemlerinin sürdürülebilirliği ciddi bir soru olarak karşımıza çıkmakta ve yiyeceklerimizi üretim şeklimizi daha etkin ve verimli bir şekilde yenilememizin gerekliliği oldukça ehemmiyet arz etmektedir.

Tarımın geleceğine bakıp dikey tarım tekniklerini ele aldığımızda konteynerde tarım sistemlerine yatırım yapanlar ile büyük binalarda bitki fabrikalarını savunanlar arasında bir tartışma var gibi görünmektedir. Konteynerde tarım sistemlerini destekleyenler bu sistemlerin taşıma kolaylığını ve istenildiği yere konumlandırabilme özelliklerini dile getirmektedirler. Bölgesel pazar ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yüksek adetli üretimler için yine devasa sistemler ile bitki üretim fabrikaları kurulabilir. Diğer taraftan konteynerde tarım sistemleri yerleşik evsel tüketim ve küçük/ orta ölçekli işletmelerin günlük taze sebze ihtiyacını karşılamaya yönelik ideal bir çözüm sunmaktadır.

Ayrıca tarımsal üretimin yarınlarına baktığımızda, son zamanlarda uzayda bitkisel üretim gerçekleştirmeye yönelik birçok bilimsel çalışmanın aktif olarak devam ettiğini görmekteyiz. EDEN ISS projesi Antarktika’ da bir konteyner içinde, uzay ortamının modifiye edildiği, konteynerde tarım projesini başarı ile gerçekleştirmiştir ve bunun gibi başarı hikayeleri konteynerde tarım sistemlerinin yeryüzünde her yerde, her iklim ortamında tarım  yapılabilmesini mümkün kılacağının bilimsel bir kanıtıdır.

Esas olan şehirlerde yaşayan insanların tarım alanlarına olan uzak erişim imkanları nedeniyle taze gıda tüketememeleridir. Ya da zorlu iklim koşullarında yaşayan insanların tarım alanlarına erişim imkanları yoktur yahut hiç tarım alanları yoktur. Konteynerde tarım sistemleri tüm bunlara çözümü taşınabilir kompakt yapısı ve her iklimde sürekli üretim yapabilme özellikleri ile getirmektedir. Her iklimde, her yerde, her istendiğinde  birçok tarım ürününün tüm yıl boyunca taze üretimi, konteynerde tarım sistemleri ile mümkündür.

Konteynerde Tarım Sistemleri