Küçükbaş Hayvancılıkta Taze Yem Makinası

kucukbas-taze-yem-makinasi-agritom

Küçükbaş hayvan çiftliklerinde Taze Yem Makinası kullanımının yararları;

Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar başta etleri ve sütleri olmak üzere derileri, yünleri ve tüyleri için beslenirler.

Hayvan yetiştirmede işletme giderlerinin çok önemli bir kısmı yem maliyetlerinden oluşmaktadır.

 

Hayvan özelliklerine ve hedeflenen verime göre bilimsel verilere dayanan bir yem programı uygulandığında, beslenme giderleri işletme giderlerinin %65-75 seviyelerine ulaşır. Bu nedenle hayvancılık işletmelerinin işletme kârlılığı ve sürdürülebilirliği, tamamen, doğru ve ucuz yemlemeye bağlıdır. İşletmeler, yem bitkilerinin temininde kendi tarımsal arazilerinden yararlanır ve açığı da tedarikçilerden sağlar. Yemde dışa bağımlılık hayvancılık işletmelerinin en önemli sıkıntısıdır. Çiftçinin satıp paraya çevirebileceği canlı hayvanın, etin ve sütün fiyatı tamamen piyasa koşullarına göre belirlenir ve kendisinin kontrol edebilme gücü yoktur.

Yapabileceği sadece sürü yönetimini doğru ve verimli yapmak, yem kaynaklarını ucuz, kolay üretilebilir, besin değeri yüksek ve sürekli hale getirmektir. Agritom Taze Yeşil Ot Sistemleri kaliteli kaba yem üretimi konusunda hayvancılık işletmelerine teknolojik çözümler sunmaktadır. Çiftliğinizin içersinde kuracağınız Agritom Taze Yeşil Yem Makinası ile çok az işgücü ve zaman harcayarak, her gün, çok yüksek kapasitede ucuz ve kaliteli kaba yem üretebilirsiniz.

 

Mısır sılajı hayvan beslenmesinde çok önemli ölçüde kullanılmaktadır. Dekardan alınan sılajlık mısır üretim miktarı;

· Kullanılan tohuma

· Toprak özelliklerine

· İklim koşullarına

· Üretim becerisine ve kontrol edilmesi zor ya da imkansız birçok değişkene bağlıdır.

Kucukbaslarda yem makinası

TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre dekar başına sılajlık mısır üretimi 4,5 ton olup, bazı bölgelerimizde 730 kg.’a kadar düşmektedir. Günlük ortalama 1 ton arpa taze yeşil ot üretim kapasitesine sahip Agritom sistemimiz yaklaşık 100 m2 taban alanına sahiptir. Sözkonusu sistem TZOB’un ortalama üretim rakamları dikkate alındığında yaklaşık 80 dekar sılajlık mısır ekilebilir alana karşılık gelmektedir. Bu kapasitede bir Agritom sistemi için günlük 2-4 saat arasında işgücüne ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Agritom Taze Yem Makinası küçükbaş hayvan çiftliklerine çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Koyun ya da keçi işletmeleri her iklim ve doğa şartında, kesintisiz ve ucuz yem üretme olanağı sahip olurlar. Makinalarımızda arpa, buğday, fiğ, yulaf v.b. tahıl tohumları tek tek ya da karışım halinde filizlendirilebilmektedir. Yetiştirilen filizlerle beslenen hayvanların süt ve besi artışı sağlaması ve buna bağlı olarak işletme karlılığının artmasına katkı sağlar. Sindirilebilirliği %90-95’ lere ulaşan yeşil yemler aynı zamanda çok yüksek oranda protein ve enerji içermektedir. Taze yeşil otlarla beslenen hayvanların sindirim sistemleri en üst düzeyde çalışır, sindirim sorunu kaynaklı hastalıkları azalır.

 

Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar 1-3 kg. arasında taze yeşil ot tüketebilmektedir. Hayvan başına vereceğiniz miktar hayvanınızın canlı ağırlığına, verim yönüne (et/süt), kondisyonuna ve diğer yem olanaklarınıza göre değişkenlik gösterecektir.

 

Taze yeşil yemlerde yüksek oranda betakaroten bulunmaktadır. Betakaroten A Vitaminin öncülüdür ve serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Agritom Taze Yeşil Ot Sistemleri’nde yetiştireceğiniz taze yeşil otlarla besleyeceğiniz koyunlarınız ve keçileriniz, doğal yollarla aldıkları betakaroten sayesinde bağışıklık sistemleri daha güçlenerek enfeksiyonlara karşı daha dirençli olurlar. Aynı zamanda döl tutma oranlarında artış ve yavru kayıplarında azalma gerçekleşir. Daha sağlıklı sürüler elde etmenize ve veterinerlik giderlerinizin azalmasına katkı sağlar. Zorlu piyasa koşullarındaki değişkenlere karşı daha dirençli ve rekabetçi kılar.